Den gamle Husmorskolen er revet

Den gamle Husmorskolen på Bondelia er nå revet. Den gamle bestyrer-boligen og stabburet står fortsatt igjen på området og disse bygningene skal også være der når området etterhvert gjøres om til et moderne boligområde.

Planene for området er nå inne i en reguleringsfase og det avholdes fortløpende møter med offentlige myndigheter for å avklare reguleringsmessige forhold. Byggherren, Bondelia Utvikling AS, håper derfor at reguleringsplanen kan bli behandlet i kommunen i løpet av tidlig høst og at salget av de første leilighetene kan starte i løpet av høsten.

Her er historien bak Husmorskolen:

Husmorskolen på Bondelia ble opprettet i 1925, etter at Oppland fylke hadde drevet husmorskole på gården Hunn.

Husmorskolen var under deler av 2. verdenskrig rekvirert av tyskerne og etter krigen ble bygningen brukt som landssvikfengsel en kort periode.

I 1946 kom undervisninga i gang igjen og fra 1976 under navnet Bondelia videregående skole. Skolen ble etter hvert en del av Gjøvik videregående skole.

Fra 2007 opphørte all undervisning på skolen. Bygningen sto tom fram til november 2015 da den ble tatt i bruk som flyktningmottak.

Riving.PNG
Tom Sogard